آدرس :

تهران – خیابان میرزای شیرازی – بالاتر از مطهری – کوچه آزادگان – پلاک ۲۵ – طبقه اول – واحد ۲

رشت – بلوار شهید انصاری – خیابان بهاران -نبش بهار۶   – ساختمان آباد  – پلاک۱۴۴

کد پستی :

دفتر تهران: ۱۵۸۶۷۴۸۵۱۱

دفتر رشت: ۷۴۴۴۱ ۴۱۶۳۷ 

تلفن :

دفتر تهران : ۸۸۷۰۸۸۰۵ – ۸۸۷۰۸۸۵۷ – ۰۲۱

دفتر رشت : ۳۳۷۲۹۹۶۵  , ۳۳۷۲۹۱۷۱ , ۳۳۷۲۹۹۶۳ , ۳۳۷۲۹۰۷۱  -۰۱۳

فکس :

دفتر تهران: ۸۸۷۰۷۱۶۰ – ۰۲۱

دفتر رشت: ۳۳۷۲۸۵۸۷ – ۰۱۳

پست الکترونیک :

abad@abadco.com