تاریخچه مشاورآباد :

مهندسین مشاور آباد ( سهامی خاص ) طی شماره ۸۷۴۸۶ در سال ۱۳۷۰ در اداره کل ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و عضو جامعه مهندسان مشاور ایران بوده و دارای پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی از وزارت مسکن و شهرسازی می باشد و دفاتر شرکت علاوه بر تهران در شهرستانهای رشت و آستارا  مستقر میباشند . شرکت علاوه بر خدمات مشاوره در مجموعه خدمات مشاوره و ساخت توإم نیز ثبت صلاحیت گردیده است.

رتبه بندی :

مهندسین مشاور آبـاد در رشته‌های “ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و خدمات شهری” و همچنین رشته‌های “ساختمانهای آموزشی ، بهداشتی درمانی ، ورزشی ، فرهنگی” و نیز “رسته سا زه” از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احراز صلاحیت گردیده است . و در آخرین فهرست سراسری منتشره سازمان به کلیه وزارتخانه ها ودستگاهها ی اجرایی معرفی گردیده است .

مهندسین مشاور آباد در اسفند ۱۳۸۴ موفق گردید گواهینامه استاندارد ISO 9001-2000 (در مدیریت کیفیت ارائه خدمات ) را از موسسه BUREAU VERITAS فرانسه به شماره ۱۸۸۷۵۱ دریافت نماید.

همچنین در سال ۱۳۸۸ موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO 9001-2008 ( در مدیریت کیفیت ارائه خدمات ) را از موسسه BUREAU VERITAS فرانسه به شماره  IND91631 دریافت نماید.