دعوت به همکاری

۲۴ , شهریور , ۱۳۸۹

از کلیه افرادی که خواستار همکاری با شرکت مهندسین مشاور آباد میباشند تقاضا می گردد که رزومه کاری خود را به abad@abadco.com بفرستند

با تشکر