یکی از مهمترین پروژه های وزارت کشور در استان گیلان ساختمان استانداری می باشد که علاوه بر ویژگیهای منحصر بفرد معماری دارای مکان فرود بالگرد بر روی طبقه فوقانی ساختمان می باشد.

این ساختمان نیز یکی از پروژه های انجام یافته توسط شرکت مهندسین مشاور آباد می باشد.